product

Eğitim Hizmetleri

Kağıt, Metal, Plastik ve Cam Ambalaj Atıkları Okul Eğitimleri

Eğitim, çevre bilincinin gelişmesinde kritik bir rol oynamaktadır. Geri Dönüşüm Projesi kapsamında, belediye ile yapılan sözleşmenin ardından pilot bölge içinde bulunan okullarda Belediyenin ve firmamızın Çevre Mühendisi tarafından uygulamalı eğitimler ve seminerlere başlanmıştır. Eğitim verilen okullarda, öğrencilere afişler ve konuşmalar aracılığıyla hitap eden sınıf seviyesine uygun bilgi aktarılmaktadır.

Verilen eğitim ve seminerlerde öğrencilere, sınıflarda, kantinlerde ve koridorlarda tükettikleri ürünlerin ambalaj atıklarını normal çöplerden ayrı olarak toplamaları ve dağıtılan geri dönüşüm kutularında biriktirmeleri anlatılmaktadır. Bu çalışmalar kapsamında okullara geri dönüşüm kutuları, mavi geri dönüşüm poşetleri, proje ile ilgili afişler ve broşürler dağıtılmaktadır. Geri dönüşüm bilincinin geliştirilmesi çalışmaları, programlar dahilinde devam etmektedir.

Kağıt, Metal, Plastik ve Cam Ambalaj Atıkları Apartman, Site ve Mahalle Eğitimleri

Uygulama yapılan mahallelerde geri dönüşüm projesinin duyurulması ve proje hakkında bilgilendirme yapılması amacıyla bölge muhtarları, sivil toplum kuruluşları, çalışmanın başlatıldığı site yöneticileri, kapıcılar ve apartman görevlileri, bu konu üzerine eğitim almış çevre mühendisleri tarafından bilgilendirilmiştir. Ambalaj atıklarının evsel atıklardan ayrı toplanması gerekliliği vurgulanmış ve çalışmalar başlatılmıştır. Periyodik olarak her hafta pazartesi günleri mavi poşetlerde biriktirilen ambalaj atıkları konutlardan alınmakta, yeni poşetler dağıtılmaktadır.