product

Eğitim Hizmetleri

Kağı Metal Plastik Cam Ambalaj Atıkları Okul Eğitimleri
Eğitimin çevre bilincinin gelişmesinde önemi büyüktür. Geri Dönüşüm Projesi kapsamında belediyeyle yapılan sözleşmeyi takiben pilot bölge içerisinde yer alan okullarda Belediyenin ve firmamızın Çevre Mühendisi tarafından uygulamalı olarak eğitimler ve seminerlere başlanmıştır. Eğitim verilen okulun sınıf seviyesine hitap eden afişler ve konuşmalarla öğrencilere daha kolay ulaşabilinmesi sağlanmıştır.
 
Verilen eğitim ve seminerlerde öğrencilerin sınıflarında, kantinlerde ve koridorlarda tükettikleri ürünlerin ambalaj atıklarını normal çöplerinden ayrı olarak toplamaları, dağıtılan geri dönüşüm kutularında biriktirmeleri seminerler ve uygulamalı atölye çalışmalarıyla anlatılmaktadır.
 

Bu çalışmalarda okullara geri dönüşüm kutuları, mavi geri dönüşüm poşetleri, proje ile ilgili afişler ve broşürler dağıtılmaktadır. Geri dönüşüm bilincinin geliştirilmesi çalışmaları programlar dahilinde devam etmektedir.

Kağı Metal Plastik Cam Ambalaj Atıkları Apartman, Site ve Mahalle Eğitimleri
 
Uygulama yapılan mahallelerde geri dönüşüm projesinin duyurulması ve proje hakkında bilgilendirme yapılması amacıyla bölge muhtarları, sivil toplum kuruluşları, çalışmanın başlatıldığı site yöneticileri, kapıcıları ve apartman görevlilerinin bu konu üzerine eğitim almış çevre mühendisleri tarafından bilgilendirilmiş ve ambalaj atıklarının evsel atıklarından ayrı toplanması gereği vurgulanmış ve çalışma başlatılmıştır. Periyodik olarak her hafta pazartesi günleri mavi poşetlerde biriktirilen ambalaj atıkları konutlardan alınıp yeni poşetler verilmektedir.